Møtesal og peisestue er utstyrt med fastmontert videokanon og filmlerret

02

Wifi-nettverk tilgjengelig for lederteam

Ulike typer brettspill: Ludo, Sjakk, Kinasjakk, Monopol osv.